Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.
Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk. Zie hiervoor de pagina "Miniatuur" 

AGENDA

Ganzenmaaltijd 2021

Dit jaar zal de ganzenmaaltijd weer, als van ouds, fysiek georganiseerd worden in de Martinikerk. Daarnaast is het dit jaar ook mogelijk deze te bestellen voor thuis. Voor meer informatie, opgeven of bestellen klik hier: GanzenmaaltijdLezing op 20-1-2021 over "De arm van Johannes de Doper" in de Groninger Archieven door Bart Flikkema. 

Als u de lezing nog eens wilt bekijken en beluisteren dan kan dat op: https://www.groningerarchieven.nl/publiek/activiteiten/87-lezingen

 

In voorgaande jaren werd het gebruikelijke Sint Martinusconcert op 11 november in de Martinikerk gehouden en nodigden wij u uit om daar zelf bij te zijn. Helaas kon dat in 2020 niet maar u kunt het eerder opgenomen concert wel thuis beluisteren. 
Dat kan door te klikken op deze link: https://youtu.be/ZkbEhTZcAAc

Medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra, organist, Auke de Boer, stadsbeiaardier, en koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os. Film en geluid zijn verzorgd door Willem B. Hoiting waarvoor onze hartelijke dank.

We hopen dat u dit jaar thuis kunt genieten van zang en muziek maar dat we dat in 2021 weer in de Martinikerk kunnen doen. 

 

 

Uitstel "Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster" naar 2022.

Caesarius von Heisterbach als Novizenmeister 3

Caesarius van Heisterbach als novicenmeester

Onze plannen om op 13, 15 en 16 mei 2020 “Van Yesse naar Sint Jan” te organiseren met lezingen, exposities, film, een wandeltocht en de uitvoering van een cantate, en daarna op 28 april, 30 april en 1 mei 2021 hebben we helaas moeten doorschuiven naar 2022.

Processie, lezingen en cantate in 2022

Van Yesse naar Sint Jan, middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster

In 2020 was het achthonderd jaar geleden dat de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Haren en de Groningse Martinikerk bezochten. Vorig jaar stond naar aanleiding van dat monnikenbezoek een driedaags evenement in de steigers. Alle activiteiten zijn vanwege Covid19 verplaatst naar 28 en 30 april en 1 mei 2021 en nu doorgeschoven naar 2022.

Caesarius vergezelde zijn abt Henricus tijdens diens visitatiereizen langs kloosters in het noorden van wat nu Duitsland en Nederland zijn. In Yesse vernam Caesarius over de Mariawonderen die kort daarvoor in dat klooster hadden plaatsgegrepen. In de Martinikerk toonde stadspastoor Theodoricus een reliek van de Arm van Johannes de Doper aan Caesarius. De wonderen van Yesse en het Johannesreliek zijn door Caesarius beschreven in de Dialogus Miraculorum, het Boek der Mirakelen.

Het evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ bestaat uit een gevarieerd en interactief programma waarin het Groninger religieuze leven rond de Martinikerk en het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in de middeleeuwen centraal staat.

Op het programma staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities en de uitvoering van de Caesarius-Cantate. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk en het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham. De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk.

Actuele informatie vindt u via www.kloosteryesse.nl/yessesintjan

De bibliotheek van de Rijks Universiteit Groningen heeft een online tentoonstelling ingericht over kloosters in Groningen waaronder uitgebreide informatie over het klooster Yesse. Via deze link https://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/virtual-exhibitions/yesse/  vindt u meer informatie.

Op vrijdag 8 mei 2020 is het door Bart Flikkema geschreven boekje “De Arm van Johannes de Doper” aan de Commissaris van de Koning aangeboden. Oorspronkelijk zou dit op 15 mei 2020 gebeuren, maar onze activiteit van “Van Yesse naar Sint Jan” is naar 2022 doorgeschoven. In het boekje is ook de wandeltocht van Yesse naar de Martinikerk opgenomen.

Het boekje "De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk" is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

De Groningse Commissaris kreeg de uitgave op gepaste afstand ‘uit handen’ van auteur Bart Flikkema uit Haren tijdens een korte bijeenkomst op het Martinikerkhof in Groningen. Hij zegde toe het eerste exemplaar in 2022 in de Martinikerk officieel in ontvangst te willen nemen.

Het boekje zal in de Groninger boekhandels Godert Walter, Van der Velde, Riemer, in Haren bij Boomker en in de Martinikerk (na openstelling) te koop zijn. Ook op Boekwinkeltjes.nl is het boekje te koop via de link:

https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196802379/De-Arm-van-Johannes-de/


ISBN/EAN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

Meer informatie over "Van Yesse naar Sint Jan" vindt u via onderstaande link.

http://www.kloosteryesse.nl/yessesintjan

Van de aanbieding is door Willem Hoiting een film gemaakt die u via onderstaande link op YouTube kunt bekijken:

https://youtu.be/_DvQBBY-CSI

(tussen be/ en D zit een underscore!)

 Boek De Arm van Johannes de Doper

 

Logo Van Yesse naar Sint Jan

 

Bericht over toegangsprijzen voor de kerk en concerten in 2020

Beste vrienden en vriendinnen,

In tegenstelling tot een eerder bericht is alleen de toegang tot de kerk op vertoon van uw vriendenpas gratis ondanks de lagere inkomsten van de kerk in 2020. 

De SMG heeft in 2020 de toegangsprijs voor de kerkbezichtiging voor niet-leden van de VVM verhoogd naar € 1,50 p.p. en de toegang voor het concert naar € 2,50 p.p.

 

Concerten en publicaties.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. 

De CD is verkrijgbaar voor € 5 per stuk bij de balie tijdens de toeristische opening of te bestellen via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plus portokosten. Als u zich opgeeft als lid van de VVM krijgt u de CD als welkomstgeschenk

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij zoals de monografie van de orgels in de Martinikerk.

Dit boekje is nog steeds verkrijgbaar voor € 6 per stuk bij de balie tijdens de toeristische opening of te bestellen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plus portokosten. 

 

Jubileum 35-jarig bestaan in 2017.  

In 2017 bestond de vereniging 35 jaar en dat is gevierd op 12 juli met het aanbieden van nieuwe ramen in het zuiderdwarspand, het herplaatsen van de beenderen van Wessel Gansfort en een 3D-presentatie van kerk en toren. Zie de pagina Activiteiten met foto's van de ramen en de beenderen. 

 

Opschrift boven ingang Boter- en Broodhuisje.

Op 27 mei 2019 is drs. G.F. Hooijer in Amsterdam gepromoveerd op "...geen beter renten". Hij is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen en als zodanig ook betrokken op de Martinikerk. 

Op het vroegere Boter- en Broodhuisje stond een tekst boven de ingang die bij de restauratie van de kerk en herbouw van het huidige Boter- en Broodhuisje niet opnieuw is aangebracht. De familie vond de promotie een mooie gelegenheid om deze tekst opnieuw boven de ingang aan te brengen. In overleg met de bevoegde instanties en de VVM is de vroegere tekst als geschenk aan de promovendus opnieuw aangebracht en na de promotie maandagmiddag onthuld. 

Dank zij het filmwerk van Willem Hoiting is op YouTube het aanbrengen van de tekst en de onthulling te bekijken. De link is 
https://www.youtube.com/watch?v=47sTKM9F-CY&t=1s

Voor meer informatie zie Miniatuur 2019-3. (Zie voor de link pagina Miniatuur)Orgelmonografie gepresenteerd op zaterdag 19 oktober 2019. 

Om de uitgave van dit boek mogelijk te maken hebben o.a. de Stichting Martinikerk Groningen en de Vrienden van de Martinikerk een financiële bijdrage geleverd. 

Het Maakzel van Agricola • De orgels van de Martinikerk te Groningen, door Hans Fidom (red.) Prijs € 44,95

Zoals de stad Groningen het hart is van de Ommelanden eromheen, zo is de Martinikerk het hart van de stad. Geen Groninger zal niet opvrolijken bij het zien van ‘D’ olle grieze’, zoals de Martinitoren in het Noorden heet, en ook van het orgel weten zowel stadjers als ommelanders dat het iets bijzonders is. Dat dat besef bepaald niet van de laatste tijd is, blijkt uit dit boek: het in beginsel 15de-eeuwse instrument is keer op keer door mannen van vaak internationale naam aan de inzichten van nieuwe tijden aangepast – de laatste keer in 1984.

Het Maakzel van Agricola beschrijft het orgel van binnen en van buiten, behandelt de geschiedenis ervan, beantwoordt vragen en roept nieuwe op. Omdat orgels nooit op zichzelf staan, bevat het boek ook een hoofdstuk over het koororgel en een hoofdstuk over de kerk zelf.

De titel Het Maakzel van Agricola is een citaat uit Charles Burney’s verslag van zijn in 1772 gemaakte reis door Noord-Europa, in de vertaling die Martini-organist Jacob Wilhelm Lustig in 1786 publiceerde. Burney looft het orgel, dat destijds al zijn huidige uiterlijk en samenstelling had, en zegt dan: ‘Het Maakzel van Agricola blijft gestadig nog het voortrekkelijkste.’ Een prikkelende opmerking: vond Burney de 17de-eeuwse pijpen van Arp Schnitger, die vandaag geldt als een van de beste orgelmakers ooit, werkelijk minder mooi klinken dan die uit Rudolf Agricola’s 15de eeuw? 
Boek Het Maakzel van Agricola